PAN-TER

İlaç biyoteknolojisi, canlı organizmaların mekanizmalarının ve yenilenebilir kaynaklarının toplumun ve çevrenin yararına kullanılması ilkesine dayanan biyoekonominin en kritik alanlarından birisidir. İlaç biyoteknolojisi sadece sahip olduğu ekonomik potansiyel açısından değil, aynı zamanda hastalıklara karşı yeni tedavi uygulamalarını mümkün kılarak insan refahına katkısı açısından da önemlidir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 1004 platformumuzun hedefi; moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmektir. Geliştirilen her ilaç farklı kanserlerin tedavisinde kullanılabileceği için “pan-kanser tedavi” konsepti de bu program kapsamında uygulamaya konacaktır.