ALL Genetik Analiz Kiti

Proje 8 – Akut Lenfoblastik Lösemide CAR-T Hücre Tedavilerine Yönelik Yeni Nesil Dizileme Temelli Genetik Analiz Kiti Geliştirilmesi

CAR-T tedavisine yönlendirilen hastalarda lösemi ilişkili genetik mutasyonların saptanması hastalığın izlemi, tedavi seçimi açısından ve bilimsel veri olarak önemlidir. CAR-T hücre tedavisi relaps/refrakter Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)’de uygulandığından, özellikle relaps/refrakter ALL’de görülen kötü prognostik genetik mutasyonların çalışılması iyi bir takip ve tedavi için şarttır.

Bu proje kapsamında, ALL hastalarına CAR-T tedavisi uygulamasının farklı aşamalarında, özellikle tedavi sonrası minimal rezidüel hastalık (MRH ya da MRD) takibinde kullanılarak tedavinin etkinliğinin ölçülmesi, doğru zamanda diğer tedavilere geçilebilmesi (İng. Bridging) amaçlarına hizmet edecek yeni nesil DNA dizileme teknolojilerini kullanan bir genetik analiz kiti geliştirilecektir.