Antikorların Preklinik Karakterizasyonu

Proje 6 – AXL ve PD-L1 Antikorlarının Preklinik Karakterizasyonu

Antikorlar, çoklu alt birimlerden oluşan büyük ve heterojen biyolojik moleküller olup bir tek monoklonal antikor (mAb) için dahi binlerce değişken kombinasyon mevcut olabilmektedir. Antikorların yapısında oluşabilecek herhangi bir küçük değişiklik ilaç etkinliğini, stabilitesini ve immünolojik reaksiyon oluşturma potansiyelini büyük ölçüde etkileyebilmektedir.

Bu proje kapsamında, Pankanser tedavi amaçlı üretilmesi planlanan monoklonal antikor (mAb) temelli ilaç adaylarının (AXL ve PD-L1 mab) karakterizasyonun ve in vivo toksisite testlerinin (fare ve ratlarda) EMA ve ICH klavuzlarına uygun olarak sırasıyla Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezinde ve GLP (Good Laboratory Practice) sertifikalı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sunulan proje kapsamında; AXL ve PD-L1 hedeflerine yönelik geliştirilen terapötik antikorlar ticari olarak hem ulusal ekonomiye/ teknolojik gelişmeye, hem de bilimsel birikime çok büyük katkı sağlayacaktır.