İnsanlaştırma ve Üretim

Proje 2 – AXL ve PD-L1 mAb’larının İnsanlaştırılması ve Küçük Ölçekte Üretim Optimizasyonu

AXL ve PD-L1 hibridoma deneyi, monoklonal antikorların üretimi için kullanılan bir tekniktir ve farelerdeki AXL ve PD-L1 proteinlerine karşı immün yanıtların incelenmesi amacıyla yapılır. Bu deneyde, öncelikle farelere AXL ve PD-L1 proteinleri enjekte edilir. Ardından, farelerin bağışıklık sistemleri bu proteinlere karşı antikorlar üretmeye başlar. Bağışıklık hücreleri, alınan bu proteinlere karşı tepki verir ve antikor üretmeye başlar.

Bu proje kapsamında AXL ve PD-L1 hibridoma deneylerinden seçilen antikor değişken zincir sekansları insanlaştırılacaktır. AXL ve PD-L1 monoklonal antikorlarının insanlaştırılması, bu antikorların fare veya fare benzeri organizmalardan elde edildiği durumlarda insan vücudu tarafından daha az yanıt oluşturacak şekilde değiştirilmesi sürecidir.

Bu süreç, bu antikorların insanlarda daha az immün yanıt oluşturmasını ve daha güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Projede, insanlaştırılan antikorların üretim prosesleri geliştirilecek ve bu antikorların laboratuvar ortamında ve canlı organizmalarda karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, kanser tedavisi ve immünoterapi gibi alanlarda kullanılabilecek etkili ve güvenli antikor tedavilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.