Toplumsal Etki

Proje 9 – Araştırma Programının Toplumsal Etkisi

PANTER programı, toplumsal etkileri açısından mevcut tedavi seçenekleri olan kanser türleri için alternatif bir seçenek sunmanın yanı sıra, henüz etkili tedavi seçenekleri bulunmayan kanser türlerine yeni ve güçlü bir tedavi imkanı sunarak geniş bir etki yelpazesine sahiptir.

Toplumsal etki projeniz, yeni tedavi yöntemlerinin toplum üzerindeki etkilerini hem doğrudan (sağlık durumu, ekonomik değer vb.) hem de dolaylı (patentler, inovasyon, ekonomik büyüme, ihracat vb.) açılardan araştırmayı amaçlamaktadır. Projenin odak noktası, henüz etkili bir tedavi seçeneği bulunmayan kanser türleri için tedavi geliştirmektir. Bu bağlamda, Akciğer ve Karaciğer kanserlerine odaklanarak, geliştirilecek tedavilerin doğrudan ekonomik etkileri analiz edilecektir.

Araştırma sonuçlarının toplumsal ve kültürel sonuçlarını anlamak amacıyla, ilaçların sağladığı etkilerin ötesine geçerek hastaların ve ailelerinin deneyimlerini, sosyal ilişkilerini ve kültürel arka planlarını incelenecektir. Kanser hastaları ve yakınlarının deneyimlerini anlamak için veri kaynaklarında triangülasyon-üçgenleme yöntemi kullanılacak ve araştırmanın kapsamı genişletilerek sağlıklı bireylerin ve toplumun genel bakış açısının da dikkate alınması sağlanacaktır. Bu kapsamlı araştırma, kanser tedavisi ve toplumun bununla ilişkili deneyimlerini daha geniş bir perspektiften anlamayı hedeflemektedir.