Antikor Formülasyonu

Proje 5 – AXL VE PD-L1 Antikorlarının Formülasyonu

Günümüzde başta kanser olmak üzere, diğer pek çok hastalığın etkin tedavisinde mAb’lar kullanılmaktadır. Terapötik etkinliği preklinik çalışmalarla gösterilen mAb`lar, tedavide kullanılabilecek ilaç haline getirilmek üzere özgün yapılarına uygun, stabilite ve etkinliklerini korudukları farmasötik formülasyonlarda hazırlanırlar. Bu formülasyonların hazırlanması, ilaç etkin maddelerinin fizikokimyasal ve diğer özelliklerindeki farklılıklar nedeni ile etkin maddeye uygun yardımcı formülasyon bileşklerinin belirlenmesini, optimize edilmesini gerektiren yoğun bir Ar-Ge sürecidir.

Çalışmanın amacı, araştırma programı kapsamında kanser tedavisinde etkili olma potansiyeli gösterilmiş olan AXL ve PD-L1 monoklonal antikorlarının (mAb) antineoplastik ilaç olarak, klinikte kullanıma uygun farmasötik form ve formülasyonlarının geliştirilmesidir. Proje sonunda AXL ve PD-L1 mAb`ları özgün enjeksiyonluk ve liyofilize formülasyonlar olarak parenteral verilişe uygun farmasötik formları geliştirilmiş olacaktır.

Projemiz sayesinde benzer yapıda antikor ve/veya protein yapılı ilaçların formülasyonlarının hazırlanması araştırmalarına bilimsel katkı sağlanmış olacaktır. Önemli olarak, kanser tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen AXL ve PD-L1 mAb’ları, enjektabl ilaç olarak üretilmek ve ticarileşmeye büyük oranda hazır hale getirilecektir.