Vektör Geliştirme ve Deneysel gösterimi

Proje 7 – CAR Vektörlerinin Geliştirilmesi ve Deneysel Gösterimi

Kanser antijenlerine özgül T hücreleri, immün sistemin bir parçası olan T lenfositlerinin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmek için özelleşmiş hücrelerdir. Kanser antijenlerine özgül T hücreleri, kanser hücrelerini tanıdıklarında ve hedef aldıklarında, bu hücreleri yok etmek için çeşitli immünolojik mekanizmaları harekete geçirir. Bu süreç, vücuttaki kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını kontrol altına alarak kansere karşı savunma mekanizmalarını güçlendirir. CAR (chimeric antigen receptor) T hücresi terapisi, kanser tedavisinde kullanılan bir immünoterapi yöntemidir. Bu yöntemde, hastanın kendi T hücreleri laboratuvar ortamında genetik olarak modifiye edilir ve daha sonra vücuda geri verilerek kanser hücrelerini hedef alması sağlanır.

Projemizin amacı, farklı kanserlerin hedeflendiği CAR-T hücresi temelli tedavi ürünlerinin geliştirilmesidir. CAR ile hedeflenmek üzere seçilen antijenler pediatrik ve erişkin B hücresi malinitelerinde sıkça görülen ve bilinen bir CAR hedefi olan CD19 ve hepatosellüler karsinomada ve kolorektal kanserlerinde AXL antijenleri olarak seçilmiştir.

Günümüzde, CD19’u hedefleyen CAR-T hücrelerinin, lenfoma, lösemi, ve multipl myelom gibi B hücre malinitelerinde tedavi amacıyla kullanıldığı en az 5 FDA onayı alarak ticarileşmiş ürün bulunmaktadır. Bu ürünler ile yapılan klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar tam yanıtın %80 ile %90 aralığında olduğunu göstermiştir.