PAN-TER Projesi Araştırmacısı TÜBİTAK 1001 Desteği Almaya Hak Kazandı!

PAN-TER Projesi Araştırmacısı TÜBİTAK 1001 Desteği Almaya Hak Kazandı!

Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) Programı araştırmacısı TÜBİTAK 1001 Projesi kazandı.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk‘ün destek aldığı“Eph Reseptörlerinin Kanserde Rekombinant Füzyon Proteinlerle Hedeflenmesi” başlıklı projesi akciğer, karaciğer, meme ve kolon kanserlerin hedefe yönelik tedavisinde kullanılmak üzere yeni biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesini amaçlıyor. Tirozin kinaz reseptörlerinin en büyük ailesi, on beş üyeli Eph ailesidir. Sekiz hücre zarına bağlı Efrin ligandı tarafından aktive edilirler. Kanser hücreleri genellikle birden fazla Eph reseptörünü ve Efrin ligandını aşırı ifade eder. Bu anomalilerin tümör malignitesindeki rolü iyi bilinmemektedir. Projede çoklu Eph reseptörlerini hedeflemek için çözünür EphA4-Fc ve EphB3-Fc füzyon proteinleri üretilecektir. Bu ilaç adayları daha sonra kanser hücre hatlarını taramak için kullanılacaktır. Proje sayesinde, Eph reseptörü kaynaklı kanserler hakkında yeni bilgiler edinilecek, yeni rekombinant protein bazlı terapötikler geliştirilecek ve hedefe yönelik kanser tedavisi alanında genç araştırmacılar yetiştirilecektir.