3. Dönem Değerlendirme Paneli

TÜBİTAK 1004 Programı Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) Projesinin 3. Dönem Değerlendirme Paneli 26.05.2023 tarihinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirildi.

Proje Yürütücüleri, Proje Araştırmacıları, TÜBİTAK Uzmanları ve Proje Değerlendirme Hakemlerinden oluşan 50 kişilik ekiple katılım gerçekleştirildi. Panel; her projenin kendi özelinde 3. dönem boyunca gerçekleştirdikleri ilerlemeleri sunması ve ilerlemelere hakemler tarafından gelen soruları yanıtlamasıyla tamamlandı.